Bruisende Buurten Plan voor Kortrijk

Op 19 september 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018
GAS-boete VTEX

N-VA Kortrijk lanceert het ‘Bruisende Buurten Plan’ aan de site V-TEX. “We staan hier niet toevallig aan deze site want ze straalt alles uit waar ons ‘Bruisende Buurten Plan’ op inspeelt: extra groen, gezelligheid en meer veiligheid” zegt kandidaat-burgemeester Axel Ronse.

Het Bruisende Buurten Plan bevat een heel concreet pakket aan maatregelen. Het meest in het oog springt de N-VA-belofte om in elke buurt een stuk groen te voorzien. De buurt mag van N-VA zelf bepalen waar dat komt en hoe dat wordt ingevuld. Ze krijgen hiervoor een toegewezen budget. Voor de site V-Tex is de buurt bijvoorbeeld zelf heel expliciet vragende partij om er een groene long van te maken. Dat komt de luchtkwaliteit ten goede maar zorgt er ook voor dat mensen mekaar kunnen ontmoeten en kinderen kunnen spelen.

Maatregelen inzake veiligheid vormen de ruggengraat van het Bruisende Buurten Plan. Zo willen we een mobiele fietsbrigade inzetten met wijkagenten die makkelijk kunnen ‘integreren’ in de groepen van jongeren die soms in bepaalde buurten zoals de V-TEX rondhangen. Zo’n brigade kan heel snel ter plaatse zijn en heeft een veel betere voeling met wat leeft onder zo’n groepen jongeren. Op vandaag bestaat zo’n type brigade nog niet. “Deze fietsbrigades van mobiele wijkagenten werken idealiter nauw samen met de stedelijke buurtwerkers” vervolledigt Rudolf Scherpereel, lijstduwer.

Tegelijk wil de partij slimmere camera’s inzetten. Nu kost het de politie pakken tijd om beelden uit te pluizen om daders te identificeren. “Wanneer bijvoorbeeld een getuige aangeeft een man met ‘blauwe jas’ een fiets te hebben zien stelen dan moet de politie alle beelden uitkijken. Een slimme camera laat toe de beelden te filteren op ‘blauwe jas’. Dat spaart de politie pakken tijd uit om meer aanwezig te zijn op straat en met haar kerntaken bezig te zijn” zegt de N-VA.  Zo’n type camera’s heeft Kortrijk nog niet. Bovendien wil de partij mobiele camera’s want wanneer bepaalde camera’s in een buurt geïnstalleerd zijn verplaatst de problematiek zich vaak naar nieuwe zones. “Dergelijke camera’s kunnen ook ingezet worden tegen sluikstorten, een beetje zoals de mobiele anti-sluikstortcamera’s die IMOG nu inzet” aldus Axel Ronse, kandidaat-burgemeester.

Tot slot pleit de partij ook voor een cel in de politiezone die zich focust op sociale media om zo een beter zicht te hebben op wat er zich afspeelt bij bepaalde groepen en om zo nodig proactief of reactief in te kunnen grijpen.

Uiteraard vormt verkeersveiligheid ook een belangrijk onderdeel van het Bruisende Buurten Plan. We hebben nog pakken werk aan veilige voet- en fietspaden. “Je kan niet verwachten van mensen dat ze vaak de fiets nemen of te voet gaan zonder dat je voor de goede infrastructuur zorgt. Fietsstraten zijn voor ons evident maar enkel als onderdeel van een groter geheel. We moeten durven verder gaan en onze lamentabele voet- en fietspaden echt aanpakken” besluit N-VA-kopvrouw Kelly Detavernier die zelf mama van 3 kindjes is.

Het Bruisende Buurten Plan van N-VA Kortrijk in een notendop:

  1. Groen in elke buurt. We willen immers de groenste stad in Vlaanderen worden! Buurten krijgen een budget en beslissen gezamenlijk hoe hun omgeving wordt vergroend. De grootte van het budget hangt af van de huidige situatie, de grootte van de buurt en aantal bewoners.
  2. De flexibele aanwezigheid van een mobiele politiebrigade op de fiets die ook écht weet wat leeft onder bepaalde groepen in buurten en zo zowel preventief als repressief optreedt.
  3. Slimme camera’s die politiediensten toelaten om effectiever en efficiënter informatie die wordt doorgegeven vanuit de buurt te verwerken. Zo kan de politie sneller optreden. Camera’s hebben een preventief karakter en kunnen ook ingezet worden tegen sluikstorten.
  4. Veilige, comfortabele en uitnodigende voet-, wandel- en fietspaden als eerste onmisbare stap in een totaalplan voor de mobiliteit in Kortrijk. De volgende coalitie wordt wat ons betreft een voet- en fietspadencoalitie. We drijven de investeringen in veilige voet- en fietspaden ferm op, zowel in de deelgemeenten als in het centrum.
  5. Sommige plekken zijn onveilig omdat er weinig sociale controle is. Dankzij dit Bruisende Buurten Plan trekken plekken meer mensen aan en is meer sociale controle en dus minder criminaliteit.

“N-VA Kortrijk windt er geen doekjes om en gaat resoluut voor frisse, bruisende buurten: groen, veilig en comfortabel. We hanteren hierbij een ferme, resolute aanpak. Met telkens als doel: elke Kortrijkzaan terug fier maken op stad” besluit Jorgen Deman, voorzitter en kandidaat op plaats 39.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is