#grkortrijk nieuwe stijl

Op 19 februari 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad
Vlottere gemeenteraadszittingen

Op initiatief van Piet Lombaerts stelde het bureau van de fractieleiders eind vorig jaar een nieuw huishoudelijk reglement van de gemeenteraad voor. Dit nieuwe reglement werd vorige maand goedgekeurd, waardoor het vandaag, tijdens de februarizitting van 2018, voor het eerst in de praktijk wordt gebracht. Enkele ingrijpende maatregelen moeten de gemeenteraadszittingen efficiënter en vlotter laten verlopen. Ook de leeftijdsgrens voor de publieksvragen voorafgaand aan de zitting verdwijnt.

Het klassieke verloop van de gemeenteraad wordt aangepast met bijzondere aandacht voor een inhoudelijk kwalitatief politiek debat. Voorheen werd de dagorde eenvoudigweg sequentieel behandeld - incl. tussenkomsten en eventuele stemmingen - en volgden na de agenda de interpellaties en de mondelinge vragen. Om het zwaartepunt van de gemeenteraden voortaan te leggen op belangrijke inhoudelijke dossiers en beslissingen, krijgt de nieuwe gemeenteraad een aangepast verloop.

Samengevat komt het erop neer dat agendapunten die geen debat hoeven eerst worden afgeroepen zonder meer (de zgn. hamerpunten) en dat vervolgens het interactieve luik van de zitting start. In dit interactieve luik worden de belangrijkste debatten - met potentieel de langst mogelijke tussenkomsten - eerst behandeld.

Uiteraard gaat de gemeenteraad nog steeds van start met de verwelkoming en inleiding door de voorzitter en eindigt de vergadering met de agendapunten die een behandeling achter gesloten deuren vergen. Wat er tussen de inleiding en de besloten zitting gebeurt, verandert grondig.

Vroeger:

1. Agendapunten met ad hoc tussenkomsten
2. Interpellaties
3. Mondelinge vragen

Vanaf nu:

GEEN SPREEKTIJD
1. Hamerpunten: agendapunten zonder debat 'afroepen' 

MAXIMALE SPREEKTIJD = 2 x 6 min. vraag en antwoord + eventueel 3 min.
2. Uitgebreide interpellaties: 8 dagen op voorhand in te dienen
3. Discussiepunten: agendapunten met debat

BEPERKTE SPREEKTIJD = 2 x 4 min. vraag en antwoord + eventueel 2 minuten
4. Beperkte interpellaties: 5 dagen op voorhand in te dienen

MINIMALE SPREEKTIJD = 2 x 1 min. vraag en antwoord
5. Mondelinge vragen: niet op voorhand ingediende snelle vragen

 

Piet Lombaerts, gemeenteraadsvoorzitter: "We geven een nieuwe, gestroomlijnde dynamiek aan de gemeenteraad, en dit komt niet enkel de gemeenteraad en haar leden ten goede, maar ook en vooral onze burgers en de pers. Een gemeenteraadszitting moet niet enkel formeel correct en ordentelijk verlopen. De hoogmis van de lokale democratie is bovendien liefst ook een efficiënte, vlotte en aangename vergadering waarop de aandacht niet verloren gaat. Waarop de belangrijke dossiers die er besproken worden, prioriteit krijgen en inhoudelijk niet verwateren. Daarom passen we nu het verloop aan, en de spreektijden. We zullen bovendien strikter toezien op de spreektijden want ik ben ervan overtuigd dat een goed voorbereide argumentatie kort en bondig kan gebracht worden. Bovendien zijn er ook nog de raadscommissies voorafgaand aan de gemeenteraad, waarop men bij wijze van spreken tot in het oneindige kan debatteren en discussiëren. Ik dank alvast alle fractieleiders, meerderheid en oppositie, voor hun constructieve samenwerking om samen onze gemeenteraadszittingen te stroomlijnen."
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is