Kortrijk meest diervriendelijke stad

Op 28 september 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018
Persmoment dierenwelzijn

Gaia gaf Kortrijk 75% op het rapport voor dierenwelzijn. “Daarmee doen we beter dan veel andere centrumsteden maar het werk is verre van af.” Dat zegt  N-VA kandidaat-burgemeester Axel Ronse. Samen met schepen An Vandersteene (plaats 8) en kandidate Nele Vrand (plaats 18) schuift hij vijf ferme prioriteiten naar voor. De N-VA haalde hiervoor inspiratie uit diverse gesprekken met verenigingen en dierenartsen. Ronse bedankt in het bijzonder dierenarts Valérie Huvaere (oprichter van het Sprotjesfonds) die ook aanwezig was op de persvoorstelling voor het delen van haar expertise. Huvaere: “Ik wil dat voor elke partij doen want dierenwelzijn heeft geen kleur. Ik heb dit vanuit een volstrekt neutrale partijpolitieke invalshoek gedaan.”

De 5 prioriteiten voor dierenwelzijn in Kortrijk:

1 Dierenpolitie 

De politiezone Vlas moet een afzonderlijk meldpunt voor dierenmishandeling en -verwaarlozing voorzien. Dat bestaat vandaag nog niet. Uit getuigenissen van dierenartsen blijkt dat zelden kordaat gevolg wordt gegeven aan meldingen van dierenmishandeling. Onder meer bij het geval Sprotje trad de politie onvoldoende snel en doortastend op. Dat ligt vaak aan een gebrekkige voeling met de materie.

Kandidaat burgemeester Axel Ronse: “Doorgaans wordt dierenmishandeling eerst aan dierenartsen gesignaleerd. Wij willen dat de Kortrijkse dierenartsen en burgers terecht kunnen bij minstens 1 gespecialiseerde en toegewijde agent. Meldingen van dierenmishandeling moeten even kordaat aangepakt worden als andere criminele feiten.” Daarnaast wil de N-VA ook een comité voor dierenwelzijn dat bestaat uit politie, een afvaardiging van de gemeenteraad, dierenartsen, welzijnswerkers en vertegenwoordiging van vrijwilligers die zich inzetten voor dierenwelzijn. Zo’n comité moet ervoor zorgen dat pijnpunten rond dierenwelzijn zoals gebrekkige klachtenbehandeling en een gebrek aan opvangplaatsen, snel aan de oppervlakte komen.

2 Armoede en dierenwelzijn

Dierenartsen krijgen vaak klanten over de vloer die met budgetproblemen kampen. Dat leidt ertoe dat hun huisdier zelden op preventieve controle komt of in het ergste geval niet de nodige zorg kan krijgen. Er zijn zelfs voorbeelden gekend waarbij men verkiest om het dier te euthanaseren in plaats van te behandelen omdat dit goedkoper is.

Kandidate Nele Vrand (plaats 18): “Wij willen dat budgetbeheerders systematisch en proactief wijzen op de kosten die met de zorg voor dieren gepaard gaat. Iedereen heeft recht op een huisdier maar elk huisdier heeft ook recht op de nodige zorg.”

De N-VA wil werk maken van sensibiliseringscampagnes over de kostprijs van huisdieren. Nele Vrand benadrukt dat iedereen recht heeft op een huisdier, ook mensen die het financieel moeilijk hebben.

3 Regionale databank

Persmoment dierenwelzijn
Te veel mensen schaffen zich zonder nadenken een huisdier aan. Asielen maar ook dierenartsen uit de streek stellen vast dat dieren soms heel snel na aankoop worden teruggebracht. Soms gaan mensen jaarlijks om een pup naar de winkel omdat ze door verwaarlozing al meerdere keren omkwamen. Zo’n ‘twijfelaars’ zouden geen huisdier meer mogen aanschaffen of toch minstens voor een bepaalde periode niet.

Vandaag bestaat er geen regionale databank van dergelijke ‘impulsaankopers’ of ‘dierenverwaarlozers’. N-VA wil onderzoeken of we dergelijke databank waarop dierenasielen, dierenartsen maar ook dierenwinkels en eventueel de politie of justitie zich kunnen aansluiten, kan ingevoerd worden, weliswaar in overeenstemming met de wetgeving rond privacy.

Schepen An Vandersteene: “Een dier aanschaffen is geen vrijblijvende zaak. Wie in de databank voorkomt moet op zijn minst grondig verantwoorden waarom hij of zij dit keer wel duurzaam voor het dier zal zorgen.”

4 Uitbreiding opvangcapaciteit

Kortrijk werkt op vandaag goed samen met verschillende dierenasielen zoals bv. het asiel in Zwevegem waar er een structurele samenwerking mee is. Toch merken veel Kortrijkzanen op dat dierenasielen niet altijd bereikbaar zijn en er voor sommige dieren zoals reptielen en vogels ook geen opvangmogelijkheid is. In het beste geval brengen ze die dan naar dierenartsen. Sommige dierenartsen zoeken dan zelf naar kandidaten die ze willen adopteren maar dat gebeurt uitsluitend vrijwillig en op basis van eigen ‘goede wil’.

Vandersteene en Vrand: “Wij willen in samenwerking met de dierenartsen, vrijwilligers en de dierenasielen op regionaal niveau bekijken op welke manier we de opvangcapaciteit kunnen verbeteren.”

5 Meer hondenloopweides en zwemvijvers

Léon
Tot slot wil N-VA ook extra hondenspeelweides en -zwemvijfers in de stad en de deelgemeenten. We hebben te weinig hondenloopweides in Groot Kortrijk (park de Blauwe Poort, Van Raemdonckpark, Kransvijver en Warande Heule, Vlienderkouter Bissegem) en willen die – zeker voor het zuiden van de stad – uitbreiden zodat inwoners niet moeten uitwijken naar Lauwe of De Gavers.

Kopvrouw Kelly Detavernier: “We zetten als partij enorm in op meer groen in elke buurt. De toekomst is aan steden die voldoende open ruimte voorzien. Extra hondenspeelweides – zoals deze die ik hier voor Bissegem heb gerealiseerd – moeten daar zeker ook in mogelijk zijn.”

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is