N-VA maakt 14 extra kandidaten bekend op druk bijgewoond volksfeest

Op 25 juni 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018
Groepsfoto volksfestival

De voorbije weken maakte N-VA Kortrijk reeds 23 kandidaten bekend. Deze middag stelde de partij nog eens 14 nieuwe kandidaten voor #fierfermfris-festival. Dit gebeurde tijdens het #fierfermfris-festival, een druk bijgewoond volksfeest op Overleie. Binnenkort maakt N-VA Kortrijk de laatste kandidaten bekend. Alle kandidaten zijn ‘volbloed’ N-VA’ers. “Dat is belangrijk want de kiezer verdient te weten voor welk ‘groter verhaal’ een kieslijst staat” zegt afdelingsvoorzitter Jorgen Deman.

Op PLAATS 15 staat Birgit Dewulf (53 jaar uit Kortrijk centrum). “Met 4 opgroeiende kinderen en een voltijdse job als logopediste liggen jeugd, onderwijs, sport en maatschappelijk welzijn mij nauw aan het hart. Ik wil me inzetten om de positieve en frisse wind die door Kortrijk waait, te versterken.”

Vanop PLAATS 19 gaat Frederik Benoit (40 jaar uit Heule) voluit voor een nog beter Kortrijk. Als lid van de Kortrijkse OCMW-raad heeft hij heel wat expertise opgebouwd. Frederik: “Ik wil nog een serieuze tand bijsteken op het vlak van armoedebestrijding en het toeleiden van leefloners naar jobs.”

Ledenverantwoordelijke Michel De Wandel (66 jaar uit Kortrijk centrum) bekleedt PLAATS 20. Michel is OCMW-raadslid en lid van het bestuur bij Mentor. Michel: “Een sociaal en leefbaar Kortrijk, met voldoende aandacht om mensen zo onafhankelijk mogelijk te maken van hulp door ze aan een aangepaste job te helpen, daar wil ik me verder voor inzetten, zoals we nu reeds doen vanuit het OCMW en Mentor,” zegt Michel.

Theater- en muziekliefhebber Luc Vandorpe (68 jaar uit Kortrijk centrum) is een bekend ex-sportjournalist. Hij staat op PLAATS 25. Luc: “Ik heb zeker een stevige mening over onderwijs, aangezien ik om en bij de 18 jaar voor de klas heb gestaan. Leerlingen zullen me herinneren als iemand die de lat best wat hoger durfde leggen, en dat doe ik nog steeds. Zo zijn taal en onze Vlaamse identiteit voor mij heel belangrijk, getuige hiervan mijn engagement in het Guldensporencomité. Dit engagement wil ik nu ook voluit uitdragen als kandidaat voor de Kortrijkse N-VA.”

Op PLAATS 27 staat Charlotte Scheers (29 jaar uit Kortrijk centrum). Charlotte woont op ’t Hoge. “Welzijn en gezondheidszorg in Kortrijk, dat vind ik zeer belangrijk en daar engageer ik me voor. Als zelfstandig thuisverpleger ken ik de zorgnoden in onze stad zeer goed.”

PLAATS 28 is voor Henk Godderis (53 jaar uit Rollegem). Henk is met volle overtuiging kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Henk: “Veiligheid in Kortrijk is erg belangrijk en op dat vlak kunnen we nog een tandje bijzetten. Daarnaast wil ik de Vlaamse identiteit van Kortrijk vrijwaren. De kennis en van het Nederlands als voertaal is de basis voor integratie en dat kan nog beter gestimuleerd en bewaakt worden.”

Silvie Top (46 jaar uit Overleie) is een ferme madam met frisse ideeën. Silvie staat op PLAATS 29: “Mijn aandacht gaat naar leefbaarheid, buurtgemeenschappen, overleg en inspraak door bewoners. Onze stad kan bogen op talrijke evenementen en activiteiten maar moet ook rust kunnen brengen. Kortrijk kan meer ruimte gebruiken voor groen en stilte.”

“Via cultuur de mensen met elkaar verbinden,” dat is het motto van Mieke Dutoit (55 jaar uit Bellegem) op PLAATS 33 die zichzelf een ‘oriëntaliste met passie voor kunst’ noemt. “We moeten de weg van vernieuwing op cultureel vlak in Kortrijk verderzetten. Er is zeker nog ruimte voor ferme en frisse ideeën op dit vlak” besluit ze.

Griet Verstraete (64 jaar uit Heule) staat op PLAATS 34. “Veiligheid in de omgeving van scholen, daar is nog verbetering mogelijk,” zegt Griet. “Verenigingen vormen de ruggengraat van de maatschappij, zo ook in Kortrijk. We moeten verenigingen en hun vele vrijwilligers koesteren en ondersteunen, want zij maken de stad.”

Vanop PLAATS 35 wil Hilde Deschuttere (61 jaar uit Marke) zich inzetten voor een beter Kortrijk. Hilde: “Mijn aandacht gaat vooral naar de grote en kleine dagdagelijkse uitdagingen. We moeten ervoor zorgen dat onze inwoners zich steeds en overal thuis en veilig voelen.” Zo wil Hilde meer aandacht voor degelijke voetpaden voor kinderen en jonge ouders, ouderen, fietsjes, rolschaatsen, buggy's, … en toegankelijke, aangename parken. Hilde is informaticus van opleiding en heeft meer dan 15 jaar in het buitenland gewerkt.

Beatrijs Van Hulle (62 jaar uit Kortrijk centrum) engageert zich vanop PLAATS 36 voluit voor de N-VA. Beatrijs is gepokt en gemazeld in de kunst- en muziekeducatie. “Kwalitatief onderwijs en vorming zijn heel belangrijk zodat Cultuur in de stad niet enkel voor een ‘elite’ maar voor het grote publiek toegankelijk wordt.” Beatrijs zet zich in om de kennis van het Nederlands te stimuleren via praattafels en praatgroepen voor anderstaligen. “Onze taal verbindt ons, de kennis ervan is dan ook onontbeerlijk.”

Op PLAATS 37 staat Arlet Ameye (68 jaar uit Heule). Arlet heeft een carrière in het onderwijs achter de rug. “Ik wil me inzetten voor Kortrijks 8ste deelgemeente, Sente” zegt Arlet. “Een betere bereikbaarheid en mobiliteit vanuit Sente naar Kortrijk en alle deelgemeenten, bijvoorbeeld. Ik wil ook graag de aandacht vestigen op preventie en dit vooral op het vlak van gezondheid. Ook ga ik voor een positieve benadering van onze jongeren door meer te belonen i.p.v. te bestraffen,” vervolledigt Arlet. Ze wil zich ook inzetten voor meer groen, kwalitatief onderwijs en iedereen aan het bewegen zetten in de Vlaamse stad Kortrijk. “Ik hou van het leven en van alle mogelijkheden dat het me biedt!”

Koen van Betten (58 jaar uit Kortrijk centrum) bekleedt PLAATS 38. Koen is kinesist, osteopaat en verpleegkundige. De laatste vijf jaar werkt hij als psychiatrisch verpleegkundige in het AZ Jan Palfijn. Koen: “Ik ben steeds professioneel actief geweest in de gezondheidssector en dit blijft me boeien. Ik heb altijd een grote interesse gehad in politiek en nu wil ik mij ook actief engageren. Veiligheid voor de burger, een schone openbare ruimte en een gezonde leefomgeving zijn thema ’s waarvoor ik me graag wil inzetten.”

Afdelingsvoorzitter Jorgen Deman (32 jaar uit Kortrijk centrum) bemant PLAATS 39. Jorgen is lid van de partijraad en arrondissementeel secretaris. Hij wil samen met de N-VA Kortrijk nog beter maken, in het bijzonder op het gebied van erfgoed, leefmilieu en (zachte) mobiliteit. Hij is parlementair medewerker van Vlaams parlementslid Bert Maertens: “Onze stad heeft een bijzonder rijk verleden waar we fier op mogen zijn. We kunnen ons erfgoed nog beter in de schijnwerpers zetten.”

Foto's vind je hier op Facebook.

Nieuwe kandidaten tijdens volksfestival

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is