Rudolf Scherpereel aangesteld in Eurometropool

Op 23 maart 2021, over deze onderwerpen: Afdelingswerking, Cultuur, Economie en ondernemen, Sport, Vlaamse regering

Ereschepen Rudolf Scherpereel is namens de Vlaamse Regering aangesteld in het Dagelijks Bestuur en in de Algemene Vergadering van de Eurometropool (Kortrijk-Rijsel-Doornik). Hij zal er de belangen van Vlaanderen en onze regio de komende jaren op de agenda zetten.

De Algemene Vergadering van de Eurometropool is samengesteld uit 83 leden: 42 uit Frankrijk, 22 uit Vlaanderen en 19 uit Wallonië. Van de Vlaamse leden worden er 4 door de Vlaamse Regering benoemd. Rudolf Scherpereel werd voorgedragen en daarmee volgt hij Axel Ronse op, die er sinds 2015 deel van uit maakte.

De Eurometropool is een internationale samenwerking die van groot belang is voor Vlaanderen. 

Rudolf Scherpereel: “Op verschillende vlakken is deze samenwerking van wezenlijk belang voor Vlaanderen. Op cultureel gebied zetten we sterk in op de bescherming van de Nederlandse taal (Vloamsch) in het noorden van Frankrijk door te blijven aandringen op overheidssteun voor het onderwijs ervan. Op economisch vlak willen we dat activiteiten van Vlaamse bedrijven in het noorden van Frankrijk gefaciliteerd worden en zetten we in op ontmoetingsmomenten zoals de Bedrijvencontactdagen en het ondersteunen van toerisme door de Leiestreek verder te ontwikkelen. Op vlak van sport kunnen we ook een betere samenwerking bekomen door het gebruik van de infrastructuur langs beide zijden van de grens te faciliteren. 

Ook mobiliteit is een belangrijke pijler waar we binnen de Eurometropool op inzetten, want op alle verkeersstromen is samenwerking wenselijk. Bijvoorbeeld het doortrekken van de metro van Toerkonje naar Kortrijk, een rechtstreekse TGV-verbinding naar Antwerpen via Kortrijk en Gent. Als we slim samenwerken kunnen we ook het goederentransport efficiënter laten verlopen: slimme afspraken maken rond het vrachtwagenverkeer en nog meer inzetten op de Seine-Schelde verbinding via Kortrijk.”

Rudolf Scherpereel was van 2013 t.e.m. 2018 eerste schepen van Kortrijk en bevoegd voor onder meer ondernemen, economie, werk en toerisme. Hij zetelt nog steeds in het afdelingsbestuur van N-VA Kortrijk en zal zijn expertise als ereschepen nu ook benutten in de Eurometropool.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is