Stemcheck: onze standpunten

Op 24 augustus 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018
Stemcheck

Op 23 augustus jl. lanceerden De Standaard en Het Nieuwsblad de zgn. Stemcheck. Door een communicatiestoornis ontbrak N-VA als partij in de Kortrijkse test. We bekijken met de redactie of dit alsnog kan rechtgezet worden, maar hierbij alvast onze standpunten.

1. De politie moet niet alleen tegen drugsdealers, maar ook tegen drugsgebruikers optreden.

Eens, druggebruik is strafbaar en wie zich niet aan de wet houdt moet de gevolgen daarvan aanvaarden. Toch willen we ook blijven inzetten op preventie en begeleiding.

2. In Kortrijk mogen geen sociale woningen meer bijkomen.

Oneens, we vinden wel dat er geen blokken van meer dan 20 sociale woningen in 1 project mogen ontwikkeld worden. Anders krijg je getto’s en dat moeten we vermijden.

3. Het stadsbestuur moet eerder investeren in meer straathoekwerkers dan in meer politie op straat.

Oneens, straathoekwerkers zijn belangrijk maar op straat komen is een belangrijke taak van de politie en is goed voor onze veiligheid. Laat de politie haar job maar doen.

4. Er moeten meer ondergrondse parkings worden voorzien in Kortrijk.

Oneens, er worden al 2 bijkomende ondergrondse parkings ingepland (Texture en station). Daarnaast moeten we voorzien in vlot toegankelijke randparkings die via regelmatige shuttles goed verbonden zijn met het centrum.

5. De stad moet zo veel mogelijk windmolens plaatsen in de stad.

Oneens, we zijn pro windmolens en hernieuwbare energie maar het is geen taak van de stad zelf om windmolens te plaatsen. Dat laten we over aan de private sector die we daar graag in ondersteunen want Kortrijk moet en zal de stad van hernieuwbare energie worden wat ons betreft.

6. De stad mag schulden aangaan om grote investeringen te doen.

Eens, zowat alle bedrijven lenen om investeringen te doen. Bovendien staat de interest vandaag bijzonder laag. Wel is een begroting in evenwicht voor ons belangrijk.

7. De stad moet voorrang geven aan de deelgemeenten bij toekomstige investeringen.

Oneens, de stad moet noch aan het centrum noch aan de deelgemeenten voorrang geven. Investeringen moeten plaatsvinden daar waar ze het meest nodig zijn. 

8. Er moet een nieuwe grotere moskee komen in Kortrijk.

Oneens, een stadsbestuur of politieke partij hoort geen vragende partij te zijn om een religieuze inrichting in te planten. Zo’n vraag of wens moet komen van de gemeenschap zelf. Als er een vergunningsaanvraag binnenkomt dan bekijken we die zonder vooroordelen overeenkomstig de regels van goede ruimtelijke ordening en met heel veel respect voor opmerkingen van de buurtbewoners tijdens het openbaar onderzoek.

9. De stad mag praktijktesten gebruiken om discriminatie op te sporen bij verhuurders.

Oneens, door ‘valse profielen’ van kandidaat-huurders op verhuurders af te sturen zullen we de discriminatie niet uit de wereld helpen, integendeel. We moeten wel sensibiliseren.

10. Er moet een lage-emissie zone in de stad komen waar auto's met een hoge uitstoot niet langer welkom zijn.

Eens, er zijn zones in de stad waar de luchtkwaliteit echt slecht is, daar moeten we kordaat in optreden. Daarnaast moeten we werk maken van meer groen, meer hernieuwbare energie en een binnenstedelijk distributiecentrum.

11. Niet alleen bewoners, maar iedereen moet vlot met de wagen in het centrum van de stad kunnen geraken.

Eens, daarom heeft onze schepen Rudolf Scherpereel onder meer de befaamde ‘Shop & Go’ parkeerplaatsen ingevoerd en pleiten we ook voor goede randparkings. We moeten ook inzetten op een binnenstedelijk distributiecentrum.

12. Kinderen die dicht bij de school wonen moeten voorrang krijgen bij de inschrijvingen.

Eens, dit verhoogt de sociale dynamiek in de buurt. Het huidige systeem werkt goed en voorrang krijgen is geen verplichting.

13. Om bepaalde wijken op te waarderen, moet de stad in die wijken lagere belastingen heffen.

Eens, het Vlaams Parlement maakt het bijvoorbeeld mogelijk om lagere opcentiemen op onroerende voorheffing te heffen in bepaalde buurten. Dat is een goede troef om bijvoorbeeld jonge gezinnen aan te trekken.

14. De politie moet meer patrouilleren in de uitgaansbuurt.

Eens, meer blauw in de uitgangsbuurt is altijd beter voor het veiligheidsgevoel en op veiligheid van onze inwoners staat geen prijs.

15. Het culturele aanbod in de stad moet ook mensen met een migratie-achtergrond aanspreken.

Oneens, dit is een rare stelling want ze suggereert precies dat we voor 2 verschillende soorten mensen (allochtonen en autochtonen) een cultureel aanbod moeten voorzien. Dat is segregatie en daar passen wij voor. 

16. Er moet een nieuw voetbalstadion komen in Kortrijk.

Eens, onze stad verdient als economische hoofdstad van de provincie een eigentijds stadion. Dat zal KV Kortrijk ook een enorme boost geven. We houden wel rekening met goede ruimtelijke ordening wat de keuze van de locatie betreft.

17. Het centrum van Kortrijk moet autovrij gemaakt worden.

Oneens, wel moeten we ervoor zorgen dat het nog aantrekkelijker wordt en dat er dankzij bijvoorbeeld een deftig aanbod van randparkings minder mensen met de auto door het centrum zullen rijden. We moeten doorgaand verkeer afleiden naar de ring. 

18. Het OCMW moet meer controleren of mensen die een leefloon ontvangen niet beschikken over andere financiële middelen.

Eens, OCMW-middelen moeten gaan naar de mensen die het echt nodig hebben, daar moet de stad op waken.

19. Onze stad moet een fusie aangaan met Harelbeke.

Niet akkoord, onze stad en bij uitbreiding alle gemeenten in Vlaanderen moeten gaan voor schaalgrootte. Wij staan open om fusies te onderzoeken maar dat nu verengen tot een fusie tussen Kortrijk en Harelbeke gaat zeer kort door de bocht.

20. Er moet streng opgetreden worden tegen fietsers die verkeersregels overtreden.

Eens, want dura lex, sed lex. We zijn voor een streng maar rechtvaardig beleid, ook voor fietsers net zoals voor automobilisten.

21. Als de ouders de rusthuisfactuur niet kunnen betalen, moet het OCMW bij de kinderen aankloppen.

Eens, al moet elke individuele situatie apart bekeken worden.

22. Om de leegstand tegen te gaan, moeten startende winkeliers een subsidie krijgen.

Eens, en dat gebeurt op vandaag ook. Als we sterke ondernemers kunnen aantrekken in leegstaande winkelpanden dan moeten we hen zeker ondersteunen. Dat hoeft niet enkel via subsidies te lopen maar bij voorkeur via flankerende maatregelen zoals Kortrijk Zaait.

23. De stad moet burgers stimuleren om kleiner te gaan wonen.

Oneens, het is niet aan een overheid om te bepalen hoe groot je mag wonen. Wel moeten we meer toelaten om woningen te splitsen en ook kangoeroewoningen moeten we meer stimuleren. We leven steeds met meer mensen dus moeten we het met minder ruimte kunnen doen.

24. Gemeentelijke scholen die warm eten aanbieden, moeten ook halal-vlees voorzien.

Oneens, halal vlees is op basis van onverdoofde slachting en dat staat haaks op wat wij verstaan onder dierenwelzijn.

25. Het containerpark moet zo goedkoop mogelijk gemaakt worden.

Eens, maar niet alles hoeft gratis te zijn. We moeten ervoor dat mensen op een betaalbare manier hun afval duurzaam laten verwerken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is