Kortrijk focust op inburgering, verwerven van Nederlands, aanpak radicalisering en omgaan met eenzaamheid

Op 27 november 2020, over deze onderwerpen: Stadscoalitie

Stad Kortrijk heeft het Plan Samenleven voorgesteld. Een plan waarin 50 acties worden geformuleerd om een inclusieve samenleving te bekomen waarin alle 77.292 inwoners zich thuis voelen. Onze schepenen Axel Ronse en Kelly Detavernier legden in het plan een duidelijke focus op enkele speerpunten: Nederlands als sleutel tot inburgering, de aanpak van radicalisering en het betrekken van eenzame personen in onze stad.

 

Naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 stelde N-VA Kortrijk voor om een schepen aan te stellen die bevoegd zou zijn voor Inburgering. Onze partij stapte mee in de coalitie en de burgemeester kreeg deze bevoegdheid onder zich. Om dit plan inhoudelijk uit te werken werd besloten een Programmaregisseur Samenleven aan te stellen. Deze persoon ging het voorbije anderhalf jaar in gesprekken met heel wat verschillende personen en verenigingen in onze stad. Nu stelt stad Kortrijk het Plan Samenleven voor: een plan dat focust op een inclusief samenleven waar geen plaats is voor wij-zij-denken en waarbij 50 concrete acties worden voorgesteld.

N-VA Kortrijk heeft duidelijke klemtonen gelegd in het plan. We lichten er drie voorbeelden uit. 

Nederlands als hefboom tot inburgering

We leggen in het Plan Samenleven heel duidelijk de nadruk op het verwerven en beheersen van het Nederlands, want dit blijft de sleutel tot een geslaagde inburgering. Het biedt nieuwkomers de mogelijkheid om sneller aan de slag te kunnen op de arbeidsmarkt. Het is ook belangrijk dat ouders van kinderen met een migratieachtergrond goed Nederlands spreken zodat ze zich betrokken voelen bij school en meer aanwezig zijn op oudercontacten.

Geen plaats voor radicalisering in onze stad

Voor radicaal extremisme is in onze stad absoluut geen plaats. We moedigen iedereen aan om tekenen van radicalisering onmiddellijk aan de politie te melden. Recent gaf schepen Axel Ronse nog het goede voorbeeld toen iemand op zijn Facebookprofiel het onthoofden van de Franse leerkracht Samuel Paty had goedgesproken. Schepen Ronse diende onmiddellijk klacht in bij de politie.

Het stadsbestuur spreekt zich in het Plan Samenleven ook nadrukkelijk uit om preventieve acties te gaan nemen om radicalisering tegen te gaan en blijft ook nauw met de politie samenwerken. 

Inclusieve samenleving waar ook wie eenzaam is zich ten allen tijde betrokken voelt

Met N-VA Kortrijk legden we in ons 151-puntenplan naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen al heel nadrukkelijk de focus op het bestrijden van eenzaamheid en dit wordt nu ook doorgetrokken in het Plan Samenleven. We willen koste wat het kost vermijden dat eenzame mensen uit de boot vallen en zorgen ervoor dat zij zich betrokken voelen bij alles wat leeft in onze stad.

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is