Kelly Detavernier

3de schepen bevoegd voor financiën, onderwijs, evenementen, kerkfabrieken, jumelages