Kelly Detavernier

Schepen van modern en nieuw bestuur

6de schepen bevoegd voor financiën,  budget, personeel, interne organisatie, kerkfabrieken, jumelages, onderwijs en evenementen