Kortrijks meerjarenplan als referentie voor andere steden!

Op 27 november 2019, over deze onderwerpen: Financiën

Schepen van financiën Kelly Detavernier stelt met terechte trots het meerjarenplan voor van stad Kortrijk. Het meerjarenplan is duidelijk een referentie voor andere steden: de stad zal de komende jaren maar liefst 291 miljoen euro investeren, terwijl de evenwichtsvoorwaarden ruimschoots worden behaald. Ook de documenten zijn veel transparanter dan wat wettelijk minimaal vereist is.

Geen verhoging van de belastingen

Voor de Kortrijkse inwoners kan de schepen alvast met goed nieuws uitpakken: zoals reeds beloofd in het bestuursakkoord blijven de belastingen onveranderd. De aanslagvoet van de onroerende voorheffing blijft op 1.102 basispunten en de aanslagvoet voor de aanvullende personenbelasting blijft op 7,9%. Toch zal stad Kortrijk dit jaar veel meer investeren dan de voorbije legislatuur: 291 miljoen euro, waar dat in de vorige bestuursperiode nog 217 miljoen was. De gevolgen van een gezond financieel beleid in de voorbije jaren sinds Kelly Detavernier schepen van financiën werd in 2016.

Kelly Detavernier: “Ons bestuursakkoord Beste Stad van Vlaanderen is heel ambitieus. Het investeringsbudget is veel hoger dan de voorbije jaren, maar dat verhalen we niet op de burgers. We gaan de belastingen niet verhogen, houden de schuldgraad onder controle en behouden een gezond financieel evenwicht.”

Evenwichtsvoorwaarden beter dan wat Vlaanderen vooropstelt

Het meerjarenplan is een referentie voor de andere (centrum)steden in Vlaanderen. In de beleids- en beheerscyclus voor gemeenten worden twee officiële evenwichtsvoorwaarden vooropgesteld, die Kortrijk met overschot bereikt. Zoals Vlaanderen verwacht zal het beschikbaar budgettair resultaat elk jaar positief zijn. In Kortrijk leggen we die lat op maar liefst 4 miljoen euro op jaarbasis. Ook op de autofinancieringsmarge legt Kortrijk de ambities hoog: die moet in principe enkel eind 2025 positief zijn, maar in Kortrijk zal deze jaarlijks ruim positief zijn.

Kelly Detavernier: “Dit toont aan dat onze stad financieel gezond is op korte én op lange termijn. Ons bestuur is structureel in evenwicht. De leningen die we aangaan betalen we op een correcte termijn af. We schuiven geen schulden door naar de toekomst en lossen onze leningslasten ruimschoots voldoende af in deze legislatuur.”

Transparantie voorop

Opmerkelijk is de opbouw en transparantie van het meerjarenplan. Het financieel document is visueel aantrekkelijk gemaakt in de lijn van het bestuursakkoord en bevat een verklarende nota die een goede samenvatting geeft over de inhoud van het meerjarenplan. 

Kelly Detavernier: “Als schepen van modern en nieuw bestuur hou ik me eraan om transparant te zijn naar de voltallige gemeenteraad en alle Kortrijkse burgers. Ons meerjarenplan is heel duidelijk opgesteld en bevat veel meer toelichting dan Vlaanderen minimaal vooropstelt. Op die manier is het ook leesbaar voor wie geen financiële achtergrond heeft. Gedurende de bestuursperiode zullen we ook steeds tijdig en transparant rapporteren over onze beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties”

Beste Stad van Vlaanderen

Het meerjarenplan is de eerste realiteitstoets voor het bestuursakkoord Beste Stad van Vlaanderen. De cijfers tonen duidelijk aan dat het ambitieuze plan wel degelijk gerealiseerd kan worden en Kortrijk tegelijk financieel gezond kan blijven. In de ambitie om beste stad te zijn investeert Kortrijk ook stevig in haar eigen medewerkers. Zo is er een kwaliteitsvol managementteam opgezet bestaande uit vier mannen en vier vrouwen.

Kelly Detavernier: “We worden één grote organisatie. We herschikken het organogram nu ook de stedelijke vzw’s, AGB’s en het OCMW worden ingekanteld. We zetten volop in op de kwaliteit van onze medewerkers: we herzien onze selectieprocedure en investeren in ons vormingsbeleid zodat onze medewerkers dagelijks kunnen blijven bijleren. Zo worden we ook de Beste Werkgever van Vlaanderen!”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is