N-VA Kortrijk blijft inzetten op activering op de arbeidsmarkt

Op 13 mei 2019, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Stadscoalitie, Werk

Fractieleider Philippe Dejaegher diende op de gemeenteraad van mei een beperkte interpellatie in rond de ontbinding van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA). N-VA vindt het niet kunnen dat maar liefst 80% van de resterende middelen van deze vzw na de ontbinding stromen naar een ander doel dan activering op de arbeidsmarkt.

Philippe Dejaegher richtte zijn vraag hierbij aan de bevoegde schepen: "Wij hebben akte genomen van de ontbinding van de vzw PWA Kortrijk op 23 april 2019. Voor de restmiddelen, om en bij de belangrijke som van 90.000 euro, moest bijgevolg een herbestemming worden gekozen. We stellen vast dat er slechts 20% hiervan naar W13 is gegaan. Dit is een gemiste kans om in de vorm van wijk-werken verder in te zetten op de activering op de arbeidsmarkt. "

"Onze mening is dat middelen voor werk integraal moeten gaan naar werk en activeringsbeleid. Bent u als bevoegde schepen betrokken geweest in de besluitvorming omtrent de herbestemming van deze middelen en hoe denkt u over de toegepaste verdeling?"

Schepen Philippe Decoene bleek niet betrokken te zijn. "Ik heb de beslissing enkel informeel vernomen. W13 heeft aan de PWA's uit de verschillende steden een schrijven gericht, maar vanuit Kortrijk kwam geen antwoord. In de verslagen van de vzw lees ik er ook niets van, dus dit is niet behandeld geweest. Het is een rare manier van werken dat er rondgevraagd werd bij de leden van de raad van bestuur wie een voorstel had tot herbestemming. De Stadsboerderij is geen tewerkstellingsinitiatief, maar een organisatie die aan sociale tewerkstelling doet zoals er zovelen zijn in Kortrijk. Je kunt je afvragen waarom deze wel gekozen werd en andere niet."

Onze fractieleider benadrukte nogmaals aan de oppositie dat wij met N-VA gepleit hebben om de middelen integraal te laten gaan naar W13 waar wordt ingezet op een activeringsbeleid. "Deze kwestie gaat niet over de Stadsboerderij, een project dat wij trouwens zeer genegen zijn. Dit gaat over een gemiste kans om het geld te gebruiken waarvoor het bestemd was, met name wijkwerken in Kortrijk."

N-VA Kortrijk zal ook steeds blijven inzetten op activering op de arbeidsmarkt. Mensen aan het werk krijgen blijft de efficiëntste manier om armoede te bestrijden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is