Philippe Dejaegher

  • Interventioneel cardioloog verbonden aan AZ Groeninge Kortrijk sinds 1987
  • Docent Vives Hogeschool Kortrijk sinds 1990
  • Voorzitter Marnixring Kortrijk Broel
  • Voorzitter werkgroep Andre Demedtsprijs
  • N-VA-lid sinds de oprichting in 2001