N-VA Kortrijk wil sociale fraude aanpakken

Op 19 april 2021, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Vlaamse regering

Op de gemeenteraad van april dringt Philippe Dejaegher, fractieleider van N-VA Kortrijk, aan bij het stadsbestuur om sociale huisvestingsmaatschappijen aan te sporen gebruik te maken van het buitenlands eigendomonderzoek bij sociale huurders. Met deze maatregel van Mathias Diependaele, Vlaams Minister van Wonen, wordt sociale fraude bestreden zodat de sociale woningen kunnen gaan naar zij die het echt nodig hebben. 

In maart heeft Vlaams Minister voor Wonen Mathias Diependaele (N-VA) het licht op groen gezet voor buitenlands eigendomonderzoek in heel Vlaanderen. Zo kunnen sociale verhuurders onderzoeken of de sociale huurders eigendom hebben in het buitenland. Indien dit het geval is, betekent dit dat deze geen recht zouden hebben op een sociale woning. Dat dergelijk onderzoek nuttig is, bleek onlangs nog in Lier waar 25 gezinnen die in een sociale woning wonen bleken buitenlands vastgoed te bezitten. 

N-VA Kortrijk vindt het belangrijk dat sociale woningen steeds beschikbaar zijn voor zij die er recht op hebben en vindt het niet aanvaardbaar dat wie zelf huizen of percelen bezit toch nog aanspraak zou maken op een sociale woning. Deze vorm van sociale fraude willen wij aanpakken zodat de sociale huurmarkt rechtvaardig is voor iedereen. Daarom is het een goede zaak dat naast het binnenlands eigendomonderzoek dat al enkele jaren mogelijk is, de Vlaamse Regering nu ook de nodige middelen voorziet om buitenlands eigendomonderzoek op te voeren. 

De Vlaamse Regering sloot een raamovereenkomst af waardoor in 41 landen onderzoeksopdrachten zullen kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast voorziet de minister een subsidie van 5 miljoen euro voor de sociale verhuurders die beroep doen op het raamcontract. Met die middelen kunnen sociale verhuurders onderzoek voeren en krijgen ze 75 tot 100% van de kosten hiervoor terugbetaald, afhankelijk van het resultaat van het onderzoek.

Op de gemeenteraad van april vraagt Philippe Dejaegher, fractieleider N-VA Kortrijk, om hiervoor ook in Kortrijk actie te ondernemen: 

“Ik vraag aan het stadsbestuur om aan te dringen bij de huisvestingsmaatschappijen die in Kortrijk actief zijn om gebruik te maken van de middelen die onze Vlaamse Regering ter beschikking stelt. De maatregel van de minister neemt de financiële drempel weg om over te gaan tot onderzoek, waardoor er geen reden meer is om dit onderzoek te voeren. Deze maatregel zorgt voor meer rechtvaardigheid, want enkel zo kunnen we verzekeren dat de sociale woningen bewoond worden door wie er ook effectief recht op heeft. We hebben elke sociale woning nodig en die moeten dan ook gaan naar mensen die het daadwerkelijk nodig hebben.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is