Uitstekend rapport voor Kortrijks stadsbestuur

Op 20 maart 2018, over deze onderwerpen: Stadscoalitie

Op maandag 19 maart 2018 heeft de Vlaamse overheid de resultaten van de nieuwe Stadsmonitor voorgesteld. In deze zesde editie van de Stadsmonitor wordt de leefbaarheid van de 13 centrumsteden in kaart gebracht aan de hand van honderdtachtig indicatoren, verdeeld over tien thema’s. Kortrijk krijgt een uitstekend rapport. De diensten van stad en OCMW gaan nu aan de slag met al deze indicatoren, die in deze editie ook worden aangevuld met cijfers op wijkniveau, waardoor een gedetailleerde analyse mogelijk wordt.

10 sterke punten voor Kortrijk

1. Het vertrouwen in het stadsbestuur stijgt verder naar 36% (ten aanzien van 29% in 2011).

  • 72% van de inwoners is ook fier op Kortrijk. Deze trend is sedert 2008 in stijgende lijn. Voor het eerst evenaren we de gemiddelde score van de centrumsteden.
  • De tevredenheid over de buurt is gestegen van 77,2 naar 80% en de tevredenheid over de stad in het algemeen steeg van 77,5 naar 79%.  Voor beide indicatoren scoren we beter dan het gemiddelde van de centrumsteden.

2. De Kortrijkzanen zijn bovendien bijzonder tevreden over de consultatie van de inwoners.  We stijgen van 31% in 2011 tot 47% en zijn na Mechelen de beste centrumstad wat dit betreft. De inspanningen van het stadsbestuur m.b.t. de vele initiatieven van Kortrijk Spreekt (Kortrijk Op Toer, inspraak voor senioren, studenten, handelaars, werfcafés, ….) worden door de inwoners gewaardeerd.

  • Steeds meer inwoners (nl. 71% - 63% in 2014) zijn tevreden over de informatie over activiteiten, de dienstverlening, de initiatieven en de beslissingen in en door de stad.  In de centrumsteden is dit gemiddeld 60% en Kortrijk scoort hierdoor het best van alle centrumsteden.
  • Ook het aantal inwoners dat bereid is om mee te praten over wat er gebeurt in de stad blijft stijgen (van 34% in 2011 naar 46%).

3. Inzake subjectieve armoede heeft Kortrijk samen met Brugge en Hasselt de tweede laagste score: 15% van de inwoners zegt dat men moeilijk of zeer moeilijk rond komt met het maandelijks beschikbaar inkomen van het gezin.  Kortrijk heeft het laagste aandeel inwoners met betalingsmoeilijkheden (10%).  In de centrumsteden is dit gemiddeld 15%.

4. Kortrijk was in 2016 de goedkoopste centrumstad om een woning te verwerven.  Een woning kostte gemiddeld 182.644 EUR.  De trend van 2014 wordt daarmee nogmaals bevestigd.

5. Voor de bevolkingsgroep van de senioren beschikt Kortrijk over het grootste aandeel opvangplaatsen in de woonzorgcentra en in assistentiewoningen, nl. 113,4 plaatsen per 1.000 65-plussers.  Dat is het hoogst van alle andere centrumsteden. 

6. Kortrijk heeft gemiddeld de meeste sportinfrastructuur per 1.000 inwoners (4,0 per  1.000 inwoners).  Samen met Brugge zitten we ver boven het gemiddelde van de centrumsteden.

7. De criminaliteitsgraad is sterk gedaald van 114 naar 97 feiten (per 1.000 inwoners) tussen 2007 en 2016 en zit sterk onder het gemiddelde van 109%. Ook het mijdgedrag in buurt en stad nemen respectievelijk af met 1% en 2% tegenover 2014.

8. Sterke stijging klanten cultuurcentra en enorm veel bereik buiten Kortrijk: actieve klanten nemen toen van 4.173 in 2011 naar 6.247 in 2015, meer dan 60% komt van buiten de stad.

9. Kortrijk scoort met 90% tevredenheid het hoogst van alle centrumsteden wat huisvuilvoorzieningen (containerparken, huisvuilophaling …) betreft.

10. Zuid-West-Vlaanderen blijft een economisch sterke topregio.  Daardoor blijven we goed scoren voor wat betreft de jobratio (het aantal jobs per 100 inwoners op arbeidsleeftijd 20-64 jaar), de werkzaamheidsgraad (het aandeel werkenden in de bevolking op arbeidsleeftijd 20-64 jaar) en de algemene werkloosheidsgraad (het aandeel niet-werkende werkzoekenden in de beroepsbevolking 15-64 jaar):

  • Jobratio : 119,3 in 2015 (Hasselt en Leuven gaan ons voor)
  • Werkzaamheidsgraad : 72,7 in 2016 (Brugge en Roeselare gaan ons voor)
  • Algemene werkloosheidsgraad : 7,2% in 2017 (enkel in Roeselare en Brugge nog minder werklozen).

De overlevingsgraad van ondernemingen in Kortrijk is en blijft hoog.  66,2% van de startende ondernemingen is na vijf jaar nog actief.  Na Roeselare en Hasselt is dit de derde hoogste score van de centrumsteden.

 

Kortrijk Stadsmonitor 2018

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is