Vlaams regeerakkoord biedt heel wat opportuniteiten voor Kortrijk

Op 1 oktober 2019, over deze onderwerpen: Afdelingswerking, Cultuur, Financiën, Modern en nieuw bestuur, Onderwijs

De nieuwe Vlaamse regering onder leiding van Jan Jambon heeft dinsdagmiddag het regeerakkoord voorgesteld. Dit regeerakkoord, dat mee werd onderhandeld door Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse, pakt heel wat uitdagingen voor Kortrijk aan: op vlak van onder meer mobiliteit en hoger onderwijs mag onze stad ferme financiële investeringen verwachten.

Belangrijke investeringen in mobiliteit

In het Vlaamse regeerakkoord wordt het project K-R8 hoog op de agenda geplaatst, wat al langer de vraag is van de ruime omgeving. Ook van de aanleg van het kanaal Bossuit-Kortrijk zal de nieuwe Vlaamse regering werk maken. Samen met de eerdere beslissing van de Vlaamse regering om stiller asfalt te voorzien op de E17 tussen Aalbeke en Kortrijk-Oost zijn dit stevige stappen vooruit op vlak van mobiliteit en verkeersleefbaarheid. Axel Ronse wil samen met collega-volksvertegenwoordiger Bert Maertens vanuit het Vlaams Parlement ijveren voor Vlaamse cofinanciering bovenop de middelen die de stad inzet voor de trambus (verbinding Hoog Kortrijk met het centrum). 

Enorme hefboom om toptalent naar de stad te halen

Stad Kortrijk ziet jaarlijks haar studentenaantal groeien en in het regeerakkoord wordt nu ook ruimte voorzien voor onze universiteiten en hogescholen om master-na-master-opleidingen en postgraduaten te gaan installeren. Dat is uniek. Op vandaag zijn er nog geen master na masters in onze provincie. Dit biedt een enorme hefboom om toptalent naar onze stad te halen. Bovendien worden deze zogenaamde manama’s ingericht rond technologische sterktes van de regio. Denk maar aan artificial intelligence of mechatronica. Eveneens historisch is de mogelijkheid om een volwaardige master in de richtingen Toegepaste Economische Wetenschappen en Handelsingenieur in te richten. Hierdoor kunnen studenten de opleidingen volledig in Kortrijk afwerken. Ook positief is dat de vestiging van Flanders Make in Kortrijk zal worden opgewaardeerd tot volwaardige site voor onderzoek op vlak van de ‘maakindustrie’.

Stevige financiële impuls 

Het regeerakkoord betekent ook een goede zaak voor de financiën van de lokale besturen. In totaal gaat maar liefst 245 miljoen euro naar de West-Vlaamse gemeentebesturen. Voor Kortrijk gaat het over 17 miljoen. Onder impuls van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens neemt de Vlaamse overheid de helft van de responsabiliseringsbijdrage voor de betaling van de ambtenarenpensioenen voor zich. Ook voor het bewaren van open ruimte worden middelen vrijgemaakt. 

Tot slot wordt in het Vlaamse regeerakkoord ook vermeld dat er wordt uitgekeken naar een museum dat onze Vlaamse geschiedenis en cultuur voor het brede publiek zal ontsluiten. Kortrijk heeft zich hier al expliciet kandidaat voor gesteld en is volop bezig met het dossier hiervoor. 

Axel Ronse, Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen van cultuur: “Ik zat mee aan de onderhandelingstafel en ben blij dat we voor Kortrijk heel wat belangrijke dossiers die op tafel lagen ook in het regeerakkoord hebben gekregen. Zo is het zeer positief dat onze hogere onderwijsinstellingen meer autonomie zullen krijgen om volwaardige opleidingen uit te bouwen. Vanuit Kortrijk gaan we ons uiterste best doen om het museum over de Vlaamse geschiedenis en cultuur naar onze Guldensporenstad te halen.”

Kelly Detavernier, schepen van modern en nieuw bestuur: “In het akkoord lees ik positieve zaken voor onze stadsfinanciën. Voor de lokale besturen engageert de Vlaamse regering zich onder meer voor een nieuwe financiële stimulans voor lokale besturen om maximaal open ruimte te bewaren. Als schepen van onderwijs ben ik ook heel positief over de stappen die worden gezet om ons hoger onderwijs verder op te waarderen.”

Jorgen Deman, voorzitter N-VA Kortrijk: “De tekst is een resultaat van wekenlang constructief onderhandelen. Voor Kortrijk zat Axel Ronse aan tafel, het is duidelijk dat hij zijn stempel heeft gedrukt op het akkoord. Op vlak van mobiliteit liggen enkele stevige uitdagingen op tafel die nu zullen worden aangepakt.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is