Welzijn

Nieuws over dit onderwerp

Studiedag ongekwalificeerde uitstroom

In Kortrijk verlaat 9,3% van de jongeren de school zonder diploma op zak. Hiermee doet onze stad het beter dan de andere Vlaamse centrumsteden, maar het blijft een werkpunt want ongekwalificeerde …